Published News

IMM Group còn tạo cho khách hàng có tâm lý dễ dàng hòa nhập với văn hóa và con người tại Mỹ.

http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1101161&title=kh-nhiu-ngi-vit-chn-nh-c-chu-u-trong-lc-ha-k-tht-cht-quy-nh-nhp-c

Để định cư ở Mỹ hay các quốc gia khác bạn cần ý thức rằng tất cả chính sách về nhập cư từ các nước phát triển trên thế giới, trong đó có chính sách di trú Mỹ, sẽ ngày càng siết chặt hơn. Nếu cần tìm đơn vị tư