Published News

doc ngay du an Opal Hoi An

https://docdro.id/HRqyJ4Q

dự án Opal OCean View của Tập đoàn Đất Xanh thuộc nhóm dự án Dịch vụ - Du lịch, là một trong 6 nhóm dự án trọng điểm của Tỉnh. Đây là nhóm dự án nền tảng có sức ảnh hưởng lớn mạnh tới sự xây kinh tế - đầu tư của