อุปกรณ์คุ้มครองร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับเพลิงใน มี สายส่งน้ำดับไฟจำพวกผ้าใบ

https://diigo.com/0rhtbt

เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถป้องกันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับไฟสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง