Tiền Giang - Xử Lý đầu ra cho vùng Chuyên Canh cây ăn Trái đặc Sản Nổi Tiếng

https://sierra-wiki.win/index.php?title=Tiền_Giang_-_Xử_Lý_đầu_ra_mang_lại_vùng_Chuyên_Canh_cây_ăn_Trái_đặc_Sản

Vị trí phía Đông tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo là một trong những trong những địa bàn trọng điểm về trồng cây ăn trái đặc sản nổi tiếng đáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu, nổi bật đây cũng là địa phương sở hữu Brand