Liệt kê danh sách đồ dùng cần chuyển đi

https://www.vietnamembassy-nigeria.org/tag/moving-house/

Bạn cần ưu tiên lên danh sách các đồ dùng quan trọng của mọi người trước hết. Sau đó đến các đồ dùng cho từng phòng riêng biệt gồm có nhà bếp, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm… Movinghouse.vn tin rằng điều đó sẽ