เครื่องมือป้องกันร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับเพลิงใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับไฟจำพวกผ้าใบ

http://mrid705.huicopper.com/w-sd-x-pk-rn-sng-samarth-khm-khrxng-pk-pxng-khe-rx-ngm-xthchi-sa-h-rbdb-phe-lng-skh-phaph-th-khaeng-raeng

เครื่องใช้ไม้สอยซึ่งสามารถคุ้มครองป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับไฟสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง