เครื่องใช้ไม้สอยคุ้มครองปกป้องร่างกาย ได้นั้นเป็น ชุดดับเพลิงใน มี สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ

https://diigo.com/0rhu2x

อุปกรณ์คุ้มครองปกป้องร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับไฟใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับไฟชนิดผ้าใบ